Användning av webbtjänsten

Webbtjänst för privatpersoner

På Veritas webbtjänst kan pensions- och förmånstagaren meddela om ändring av kontonummer eller som rehabiliteringskund ansöka om ersättning för resekostnader samt granska tidigare ärenden som hen skött via tjänsten.

Webbtjänst för företagare och arbetsgivare

På VerNet-webbtjänsten kan Veritas Pensionsförsäkrings företagar- och arbetsgivarkunder sköta sina försäkringsärenden och utnyttja de verktyg för arbetshälsa som ingår i tjänsten. Användningen av VerNet-tjänsten kräver webbtjänstavtal och inloggning. När kunden ingår webbtjänstavtal med Veritas godkänner han eller hon tjänstens användarvillkor. Läs mer om VerNet-webbtjänsten och gör ett webbtjänstavtal.

Villkor och anvisningar

På Veritas webbtjänsten tillämpas följande villkor, anvisningar och beskrivningar:

Privatpersoners användning av webbtjänsten

VerNet-användarvillkor

Anvisningar och rekommendationer

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i avsnittet om dataskydd.

Om du har frågor kring Veritas-webbtjänsten, kontakta vår kundbetjäning:

VerNet-webbtjänst för företagare och arbetsgivare

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Personkundens webbtjänst för ändring av kontonummer

Personkundens webbtjänst för resekostnadsersättningar

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.