Kontakt

Vår kundbetjäning når du per telefon vardagar kl. 8–16. Du kan också sköta dina dagliga försäkringsärenden i vår webbtjänst.

Ta kontakt

Våra servicenummer (växel)
010 55 010

Skicka e-post
veritas@veritas.fi

Öppettider
Öppet vardagar kl. 8.00–16.00

Åbo, huvudkontor

PB 133 (Olofsvägen 2)
20101 Åbo

Helsingfors, placeringar

Mannerheimvägen 4
00100 Helsingfors

Mariehamn

Norragatan 1B2 (Nya Apoteksgården)
22100 Mariehamn
Vid ankomst ring på ”kontor 2” på porttelefonen.

Samtalspriser

Veritas 01019-servicenummer
För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift.

Veritas 01055-nummer
Samtal från mobiltelefoner kostar 8,35 cent/samtal och 17,11 cent/min. Samtal från det fasta nätet kostar 8,35 cent/samtal och 6,0 cent/min.

Samtalsavgiften gäller också för kötid.

ArPL-ärenden

Ring kundtjänsten
010 195 600

Skicka e-post
arpl@veritas.fi

FöPL-ärenden

Ring kundtjänsten
010 195 612

Skicka e-post
fopl@veritas.fi

Pensionsansökningar: Invalidpensioner

Ring kundtjänsten
010 195 624

Skicka e-post
invalidpension@veritas.fi

Pensionsansökningar: Ålderspension, partiell förtida ålderspension och familjepension

Ring kundtjänsten
010 195 625

Skicka e-post
pensionsansokningar@veritas.fi

Pensionsrådgivning

Ring kundtjänsten
010 195 623

Lähetä sähköpostia
pensionsradgivning@veritas.fi

Pensionsutbetalning

Ring kundtjänsten
010 195 622

Skicka e-post
pensionsutbetalningar@veritas.fi

Fastigheter

Ring kundtjänsten
010 5501 905

Skicka e-post
fastigheter@veritas.fi

Rehabilitering

Ring kundtjänsten
010 195 634

Skicka e-post
rehabilitering@veritas.fi

Finansieringstjänster

Ring kundtjänsten
010 55 010

Skicka e-post
finans@veritas.fi

Arbetshälsotjänster

Ring kundtjänsten
010 55 010

Skicka e-post
arbetsformaga@veritas.fi

Fakturering

E-fakturering:

EDI-beteckning 003701411872
Förmedlingsbeteckning 003703575029
Operatör CGI Suomi Oy

Faktureringsadress:

Veritas Pensionsförsäkring
Reskontra
PB 133
20101 ÅBO

Frågor om fakturering, epostfakturor:
reskontra@veritas.fi

Våra bostads- samt fastighetsbolag tar emot e-fakturor. Adresser till e-fakturor fås via:
reskontra@veritas.fi eller fastigheter@veritas.fi

Veritas kontonummer för betalning av avgifter

Försäkringsavgifter:

Nordea: FI65 2057 3800 0160 26
Aktia: FI83 4055 8120 0003 01
TOP: FI67 5711 6110 0023 30
ÅAB: FI10 6601 0002 1484 27
Danske Bank: FI30 8000 1800 0583 24

Hyror:

Nordea: FI53 2284 1800 1216 84

Kommunikation

Jessica Ålgars

Suvi Asikainen