Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Kaj-Gustaf Bergh

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings – och arvodesutskott, ordförande
Finnovator Oy, styrelseordförande
Hasselinvest Ab, styrelsemedlem
Jakobstads Konsertsal Ab, styrelsemedlem
JM Ab, Sverige styrelsemedlem
Julius Tallberg Oy Ab, styrelseordförande
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, styrelseordförande
Sigurd Frosterus Stift., styrelseordförande
Stiftelsen för Åbo Akademi sr, delegationsmedlem
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Wiklöf Holding Ab, styrelsemedlem
Wärtsilä Oyj Abp, styrelsemedlem
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelseordförande

Håkan Ekström

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, styrelsemedlem
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, viceordförande i styrelsen

Hannu Jouhki

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Arbets- och näringsministeriet, regionutvecklings delegationen, medlem
Asuntosäätiö ry, styrelsemedlem
Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem
Palkansaajien tutkimuslaitos, styrelseordförande
Tesi, advisory board

Stefan Kapténs

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, ordförande
Art-Pak Ab, styrelsemedlem
Botnia työterveys ry; Botnia företagshälsovård rf, styrelsemedlem
Ab Kaptens Oy, styrelseordförande
Ab Korv-Görans Kebab Oy, styrelseordförande Oy
MB-Mobile Kokkola, styrelseordförande
Ab PG Made Oy, styrelsemedlem
Snöbollen Ab, styrelseordförande
Teri-Hus Ab, styrelsemedlem

Henrik Karlsson

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Stiftelsen Hemmet, förvaltningsrådsmedlem
Stiftelsen Johanna och G. A. Petrelius Fond, styrelsemedlem
Svenska Gården Fab, styrelsemedlem
Svenska Klubben i Åbo rf., styrelseordförande
Turun Teknologiakiinteistöt, styrelsemedlem

Timo Ketonen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Entomophagy Solutions Oy, styrelsemedlem
Liikesivistysrahasto, medlem i stipendieutskottet och delegationen
Plantui Oy, styrelseordförande
Stera Technologies Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen för Åbo Akademi, styrelsemedlem
TS-Yhtymä Oy, styrelsemedlem
Viestintäalan tutkimussäätiö, styrelsemedlem

Andreas Remmer

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings – och riskutskott, medlem
Aktsiaselts PAFER, medlem av förvaltningsrådet
Merrem Ab, styrelseordförande
Optinova Holding Ab, styrelsemedlem
Ålands Nautical Club r.f., styrelseordförande
Åländska Segelsällskapet r.f., styrelsemedlem
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, styrelseordförande

Lasse Svens

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, ordförande
Aktia Bank Abp, styrelseordförande
Aktia Bank Abp, styrelsens riskutskott, medlem
Aktia Bank Abp, styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott, medlem
Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten, styrelseordförande
Gustaf Packaléns Mindefond, styrelsemedlem
Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem
Kustregionens utbildningsfastigheter, styrelsemedlem
Stiftelsen Academica, styrelsemedlem
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen, styrelsemedlem
Stiftelsen Hemmet, delegationsmedlem
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, styrelseordförande
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens understödsfond, styrelseordförande
Oy Svens Invest Ab, styrelseordförande
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelsemedlem

Antti Tanskanen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Arbetarskyddsfonden, förvaltningsrådsmedlem
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem

Christel Tjeder

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsens vice ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings – och arvodesutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
CaroDine Oy, styrelsemedlem
Ekonomia Oy, styrelsemedlem
Finlands ekonomer, styrelsens 1.a viceordförande
Finlands ekonomer, förbundsrådet, lagstadgad medlem
Kaute-stiftelsen, advisory board för ekonomernas specialfond, medlem
mcare pro Oy, styrelsemedlem
Nordiska civilekonomförbundet, styrelsemedlem

Taina Vallander

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Löntagarnas forskningsinstitut, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens direktion, vice-medlem

Maria Vanhatalo-Thijssen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem

Ersättare:

Piia Alvesalo

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseersättare
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem

Jörgen Grandell

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseersättare
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Agro sydväst r.f., styrelseordförande
Svenska småbruk och egna hem Ab, förvaltningsrådets ordförande
Turun Seudun Kodinpuolustus – Åbonejdens Hemvärn säätiö, styrelsemedlem
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Väståbolands Skogsvårdförening, förvaltningsrådsmedlem
Åbolands Skärgårdsstiftelse, styrelsemedlem

Kenneth Jönsson

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseersättare
Oy Faintend Ab, styrelseordförande
Oy MobiiliSuomi Ab, styrelseordförande