Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Carl Pettersson
Verkställande direktör

Aktia Abp, medlem i nomineringsutskottet
Arbetspensionsförsäkrarna Tela r.f., styrelsemedlem
Arek Oy, styrelseersättare
Finlands Företagarskydd Ab, styrelseordförande
Finsk-svenska handelskammaren, fullmäktigemedlem
Föreningen konstsamfundet r.f., styrelsemedlem
Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
KT-Shelter Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen Arcada, förvaltningsrådsmedlem
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Åbo handelskammare, fullmäktigemedlem

Tiina Laine
Direktör för pensionstjänster

Pensionsskyddscentralens representskap, medlem

Mika Paananen
Direktör för kundförhållanden

Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem
Pohjantähti, medlem i styrelsens utnämningsutskott

Tommy Sandås
Ekonomidirektör, vice vd och vd:s ersättare

Åbo Akademis Studentkår, medlem i ekonomidirektionen

Kari Vatanen
Placeringsdirektör

Aalto-universitetets studentkår, ordförande i ekonomidirektionen

Piia Vuoti
Direktör för bolagsjuridik

Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens representskap, vice medlem