Toimitusjohtajan ja johdon luottamustoimet

Carl Pettersson
Toimitusjohtaja

Aktia Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen
Arek Oy, hallituksen varajäsen
Föreningen Konstsamfundet r.f., hallituksen jäsen
Förlags Ab Sydvästkusten, hallituksen jäsen
KT-Shelter Oy, hallituksen jäsen
Stiftelsen Arcada, hallintoneuvoston jäsen
Stiftelsen för Åbo Akademi, valtuuskunnan jäsen
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, valtuuston jäsen
Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen
Työeläkevakuuttajat Tela ry, hallituksen jäsen

Tiina Laine
Eläkepalvelujohtaja

ETK:n edustajisto, jäsen

Mika Paananen
Asiakkuusjohtaja

Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen
Pohjantähti, hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen

Tommy Sandås
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Åbo Akademis Studentkår, talousvaltuuskunnan jäsen

Kari Vatanen
Sijoitusjohtaja

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, talousjohtokunnan puheenjohtaja

Piia Vuoti
Lakiasiainjohtaja

ETK:n edustajisto, varajäsen
Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen jäsen